info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2024.07.22, godz. 22:37
kontakt
INGBSK
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-09-302023-12-312024-03-31
Przychody z tytułu odsetek 3 032 900,00 2 964 900,00
-2,2%
3 086 400,00
4,1%
Przychody z tytułu prowizji 673 400,00 682 400,00
1,3%
695 800,00
2,0%
Wynik na działalności bankowej 1 728 800,00 1 728 400,00
-0,0%
1 594 900,00
-7,7%
Zysk (strata) brutto 1 480 600,00 1 581 600,00
6,8%
1 276 900,00
-19,3%
Zysk (strata) netto 1 162 000,00 1 270 800,00
9,4%
993 300,00
-21,8%
Amortyzacja 68 300,00 101 800,00
49,0%
76 200,00
-25,1%
Aktywa 226 903 000,00 239 599 800,00
5,6%
247 110 800,00
3,1%
Kapitał własny 15 114 200,00 16 618 900,00
10,0%
17 332 200,00
4,3%
Współczynnik wypłacalności 18,13 18,02
-0,6%
17,87
-0,8%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 116,17 127,74
10,0%
133,22
4,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 8,93 9,77
9,4%
7,64
-21,8%