info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.11.30, godz. 07:26
kontakt
INGBSK
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-12-312022-03-312022-06-302022-09-30
Przychody z tytułu odsetek 1 431 700,00 1 704 200,00
19,0%
2 051 200,00
20,4%
1 011 200,00
-50,7%
Przychody z tytułu prowizji 616 900,00 640 700,00
3,9%
635 800,00
-0,8%
652 900,00
2,7%
Wynik na działalności bankowej 1 005 700,00 1 297 200,00
29,0%
1 097 800,00
-15,4%
-89 000,00
---
Zysk (strata) brutto 822 500,00 1 056 700,00
28,5%
816 900,00
-22,7%
-463 400,00
---
Zysk (strata) netto 669 000,00 792 800,00
18,5%
573 000,00
-27,7%
-317 300,00
---
Amortyzacja 68 900,00 65 900,00
-4,4%
65 100,00
-1,2%
67 900,00
4,3%
Aktywa 195 904 600,00 204 832 300,00
4,6%
207 149 500,00
1,1%
207 123 800,00
-0,0%
Kapitał własny 13 216 100,00 10 919 400,00
-17,4%
7 451 800,00
-31,8%
7 352 200,00
-1,3%
Współczynnik wypłacalności 16,05 16,15
0,6%
15,39
-4,7%
15,65
1,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) - -
---
-
---
-
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) - -
---
-
---
-
---