info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.07.04, godz. 04:17
kontakt
INGBSK
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-06-302021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody z tytułu odsetek 1 226 100,00 1 274 700,00
4,0%
1 431 700,00
12,3%
1 704 200,00
19,0%
Przychody z tytułu prowizji 546 100,00 582 100,00
6,6%
616 900,00
6,0%
640 700,00
3,9%
Wynik na działalności bankowej 907 100,00 985 800,00
8,7%
1 005 700,00
2,0%
1 297 200,00
29,0%
Zysk (strata) brutto 810 500,00 823 600,00
1,6%
822 500,00
-0,1%
1 056 700,00
28,5%
Zysk (strata) netto 615 300,00 638 400,00
3,8%
669 000,00
4,8%
792 800,00
18,5%
Amortyzacja 68 600,00 67 500,00
-1,6%
68 900,00
2,1%
65 900,00
-4,4%
Aktywa 192 552 700,00 195 573 400,00
1,6%
195 904 600,00
0,2%
204 832 300,00
4,6%
Kapitał własny 17 611 400,00 17 247 200,00
-2,1%
13 216 100,00
-23,4%
10 919 400,00
-17,4%
Współczynnik wypłacalności 19,36 18,48
-4,5%
16,05
-13,1%
16,15
0,6%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) - -
---
-
---
-
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) - -
---
-
---
-
---