info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2024.04.13, godz. 14:03
kontakt
MBANK
Roczne skonsolidowane
 2022-12-312022-12-312023-12-312023-12-31
Przychody z tytułu odsetek 9 265 806,00 9 265 806,00
0,0%
14 826 765,00
60,0%
14 826 765,00
0,0%
Przychody z tytułu prowizji 3 026 096,00 3 026 096,00
0,0%
3 015 912,00
-0,3%
3 015 912,00
0,0%
Wynik na działalności bankowej 1 577 815,00 1 563 060,00
-0,9%
2 882 199,00
84,4%
2 882 199,00
0,0%
Zysk (strata) brutto -108 019,00 -108 019,00
---
970 588,00
---
970 588,00
0,0%
Zysk (strata) netto -702 691,00 -702 691,00
---
24 054,00
---
24 054,00
0,0%
Amortyzacja 498 701,00 498 701,00
0,0%
533 138,00
6,9%
533 138,00
0,0%
Aktywa 209 892 113,00 209 892 113,00
0,0%
226 980 516,00
8,1%
226 980 516,00
0,0%
Kapitał własny 12 713 001,00 12 713 001,00
0,0%
13 735 187,00
8,0%
13 735 187,00
0,0%
Współczynnik wypłacalności 16,40 16,40
0,0%
17,00
3,7%
17,00
0,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 299,60 299,60
0,0%
323,45
8,0%
323,45
0,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -16,56 -16,56
---
0,57
---
0,57
0,0%