info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2024.04.21, godz. 00:32
kontakt
MBANK
Półroczne skonsolidowane
 2020-06-302021-06-302022-06-302023-06-30
Przychody z tytułu odsetek 2 545 593,00 2 054 556,00
-19,3%
4 063 229,00
97,8%
7 295 761,00
79,6%
Przychody z tytułu prowizji 1 079 913,00 1 292 272,00
19,7%
1 545 497,00
19,6%
1 485 747,00
-3,9%
Wynik na działalności bankowej 1 335 681,00 1 469 194,00
10,0%
2 091 320,00
42,3%
1 281 078,00
-38,7%
Zysk (strata) brutto 362 370,00 742 827,00
105,0%
1 311 840,00
76,6%
545 301,00
-58,4%
Zysk (strata) netto 177 900,00 425 808,00
139,4%
742 037,00
74,3%
127 337,00
-82,8%
Amortyzacja 234 567,00 242 831,00
3,5%
250 307,00
3,1%
250 980,00
0,3%
Aktywa 182 942 801,00 198 470 892,00
8,5%
204 397 148,00
3,0%
212 927 857,00
4,2%
Kapitał własny 16 910 784,00 16 691 714,00
-1,3%
13 375 630,00
-19,9%
13 467 680,00
0,7%
Współczynnik wypłacalności 19,26 17,55
-8,9%
16,40
-6,6%
16,80
2,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 399,32 393,99
-1,3%
315,36
-20,0%
317,15
0,6%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 4,20 10,05
139,3%
17,50
74,1%
3,00
-82,9%