info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.11.30, godz. 07:51
kontakt
MBANK
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-12-312022-03-312022-06-302022-09-30
Przychody z tytułu odsetek 1 157 070,00 1 560 168,00
34,8%
2 135 396,00
36,9%
2 006 600,00
-6,0%
Przychody z tytułu prowizji 675 651,00 742 558,00
9,9%
718 612,00
-3,2%
694 109,00
-3,4%
Wynik na działalności bankowej -1 011 407,00 1 053 656,00
---
949 547,00
-9,9%
-1 633 929,00
---
Zysk (strata) brutto -1 457 649,00 703 966,00
---
573 288,00
-18,6%
-2 324 109,00
---
Zysk (strata) netto -1 645 264,00 514 107,00
---
217 192,00
-57,8%
-2 252 659,00
---
Amortyzacja 98 540,00 103 966,00
5,5%
107 309,00
3,2%
104 623,00
-2,5%
Aktywa 191 873 819,00 197 556 877,00
3,0%
196 987 340,00
-0,3%
201 253 180,00
2,2%
Kapitał własny 13 381 823,00 13 140 868,00
-1,8%
12 388 960,00
-5,7%
11 111 069,00
-10,3%
Współczynnik wypłacalności 19,01 18,43
-3,1%
18,40
-0,2%
17,40
-5,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 315,72 310,04
-1,8%
292,10
-5,8%
261,91
-10,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -38,82 12,13
---
5,12
-57,8%
-53,10
---