info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.07.04, godz. 04:47
kontakt
MBANK
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-06-302021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody z tytułu odsetek 893 017,00 939 357,00
5,2%
1 157 070,00
23,2%
1 560 168,00
34,8%
Przychody z tytułu prowizji 601 871,00 649 359,00
7,9%
675 651,00
4,0%
742 558,00
9,9%
Wynik na działalności bankowej 599 088,00 358 267,00
-40,2%
-1 011 407,00
---
1 053 656,00
---
Zysk (strata) brutto 200 064,00 93 083,00
-53,5%
-1 457 649,00
---
703 966,00
---
Zysk (strata) netto 82 941,00 31 885,00
-61,6%
-1 645 264,00
---
514 107,00
---
Amortyzacja 100 216,00 91 716,00
-8,5%
98 540,00
7,4%
103 966,00
5,5%
Aktywa 190 479 265,00 200 497 074,00
5,3%
191 873 819,00
-4,3%
197 556 877,00
3,0%
Kapitał własny 16 313 991,00 16 226 865,00
-0,5%
13 381 823,00
-17,5%
13 140 868,00
-1,8%
Współczynnik wypłacalności 20,10 19,98
-0,6%
19,01
-4,9%
18,43
-3,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 385,08 382,99
-0,5%
315,72
-17,6%
310,04
-1,8%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 1,96 0,75
-61,5%
-38,82
---
12,13
---