info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2024.02.24, godz. 07:00
kontakt
MBANK
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-03-312023-03-312023-06-302023-09-30
Przychody z tytułu odsetek 3 411 254,00 3 411 254,00
0,0%
3 453 687,00
1,2%
3 633 794,00
5,2%
Przychody z tytułu prowizji 684 755,00 684 755,00
0,0%
694 798,00
1,5%
708 661,00
2,0%
Wynik na działalności bankowej 808 299,00 808 299,00
0,0%
349 905,00
-56,7%
863 238,00
146,7%
Zysk (strata) brutto 471 802,00 471 802,00
0,0%
54 718,00
-88,4%
423 905,00
674,7%
Zysk (strata) netto 158 657,00 158 657,00
0,0%
399,00
-99,7%
-102 700,00
---
Amortyzacja 104 596,00 104 596,00
0,0%
106 108,00
1,4%
112 614,00
6,1%
Aktywa 212 110 456,00 212 110 456,00
0,0%
207 690 943,00
-2,1%
220 793 612,00
6,3%
Kapitał własny 13 244 359,00 13 244 359,00
0,0%
13 578 617,00
2,5%
13 810 097,00
1,7%
Współczynnik wypłacalności 18,70 18,70
0,0%
19,40
3,7%
19,70
1,5%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 312,12 312,12
0,0%
319,76
2,4%
325,21
1,7%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 3,74 3,74
0,0%
0,01
-99,8%
-2,42
---