info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2023.02.06, godz. 16:06
kontakt
BOS
Roczne skonsolidowane
 2019-12-312020-12-312021-12-31
Przychody z tytułu odsetek 627 590,00 518 582,00
-17,4%
432 230,00
-16,7%
Przychody z tytułu prowizji 132 065,00 171 918,00
30,2%
181 742,00
5,7%
Wynik na działalności bankowej 210 653,00 -108 219,00
---
208 808,00
---
Zysk (strata) brutto 110 188,00 -285 753,00
---
79 269,00
---
Zysk (strata) netto 71 994,00 -306 934,00
---
47 456,00
---
Amortyzacja 55 658,00 52 905,00
-4,9%
55 843,00
5,6%
Aktywa 18 486 997,00 20 505 829,00
10,9%
20 585 740,00
0,4%
Kapitał własny 2 199 930,00 1 913 170,00
-13,0%
1 865 795,00
-2,5%
Współczynnik wypłacalności 16,39 14,86
-9,3%
14,61
-1,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 23,67 20,58
-13,0%
20,07
-2,5%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,78 -3,30
---
0,51
---