info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2023.02.07, godz. 14:51
kontakt
BOS
Roczne nieskonsolidowane
 2019-12-312020-12-312021-12-31
Przychody z tytułu odsetek 628 490,00 516 280,00
-17,9%
424 897,00
-17,7%
Przychody z tytułu prowizji 74 176,00 72 441,00
-2,3%
83 703,00
15,5%
Wynik na działalności bankowej 213 519,00 -150 514,00
---
177 561,00
---
Zysk (strata) brutto 106 139,00 -299 059,00
---
73 891,00
---
Zysk (strata) netto 72 067,00 -310 298,00
---
48 714,00
---
Amortyzacja 45 962,00 42 769,00
-6,9%
45 463,00
6,3%
Aktywa 18 382 889,00 20 298 862,00
10,4%
20 449 968,00
0,7%
Kapitał własny 2 200 530,00 1 910 406,00
-13,2%
1 864 289,00
-2,4%
Współczynnik wypłacalności 16,58 14,98
-9,7%
14,81
-1,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 23,68 20,55
-13,2%
20,06
-2,4%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,78 -3,34
---
0,52
---