info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2023.01.31, godz. 07:45
kontakt
BOS
Kwartalne skonsolidowane
 2022-03-312022-06-302022-09-30
Przychody z tytułu odsetek 170 199,00 272 894,00
60,3%
331 412,00
21,4%
Przychody z tytułu prowizji 50 854,00 39 677,00
-22,0%
38 686,00
-2,5%
Wynik na działalności bankowej 63 462,00 153 836,00
142,4%
73 334,00
-52,3%
Zysk (strata) brutto 35 740,00 75 349,00
110,8%
39 321,00
-47,8%
Zysk (strata) netto 23 387,00 60 490,00
158,6%
32 026,00
-47,1%
Amortyzacja 15 129,00 15 369,00
1,6%
15 591,00
1,4%
Aktywa 20 371 100,00 23 609 563,00
15,9%
22 254 723,00
-5,7%
Kapitał własny 1 848 331,00 1 888 660,00
2,2%
1 926 233,00
2,0%
Współczynnik wypłacalności 14,03 14,32
2,1%
13,91
-2,9%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 19,89 20,32
2,2%
20,72
2,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,25 0,65
158,3%
0,34
-47,0%