info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2024.02.29, godz. 19:03
kontakt
BOS
Kwartalne skonsolidowane
 2023-03-312023-06-302023-09-30
Przychody z tytułu odsetek 396 969,00 414 087,00
4,3%
408 944,00
-1,2%
Przychody z tytułu prowizji 43 189,00 42 400,00
-1,8%
43 363,00
2,3%
Wynik na działalności bankowej 68 648,00 31 461,00
-54,2%
66 137,00
110,2%
Zysk (strata) brutto 87 154,00 11 682,00
-86,6%
37 884,00
224,3%
Zysk (strata) netto 56 987,00 -1 236,00
---
22 904,00
---
Amortyzacja 17 759,00 18 459,00
3,9%
18 347,00
-0,6%
Aktywa 22 259 721,00 22 275 352,00
0,1%
21 998 078,00
-1,2%
Kapitał własny 2 056 487,00 2 073 575,00
0,8%
2 120 179,00
2,2%
Współczynnik wypłacalności 14,92 16,10
7,9%
16,31
1,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 22,12 22,31
0,8%
22,81
2,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,61 -0,01
---
0,25
---