info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2023.03.25, godz. 05:14
kontakt
BOS
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-03-312022-06-302022-09-30
Przychody z tytułu odsetek 168 737,00 271 628,00
61,0%
329 371,00
21,3%
Przychody z tytułu prowizji 20 944,00 20 691,00
-1,2%
20 610,00
-0,4%
Wynik na działalności bankowej 55 167,00 135 986,00
146,5%
55 829,00
-58,9%
Zysk (strata) brutto 34 452,00 72 263,00
109,7%
36 501,00
-49,5%
Zysk (strata) netto 24 099,00 60 346,00
150,4%
31 780,00
-47,3%
Amortyzacja 12 196,00 12 319,00
1,0%
12 521,00
1,6%
Aktywa 20 223 707,00 23 485 011,00
16,1%
22 139 112,00
-5,7%
Kapitał własny 1 847 537,00 1 887 722,00
2,2%
1 925 049,00
2,0%
Współczynnik wypłacalności 13,99 14,16
1,2%
13,69
-3,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 19,88 20,31
2,2%
20,71
2,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,26 0,65
150,6%
0,34
-47,3%