info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2023.02.01, godz. 19:38
kontakt
BOS
Półroczne skonsolidowane
 2019-06-302020-06-302021-06-302022-06-30
Przychody z tytułu odsetek 313 979,00 293 188,00
-6,6%
205 991,00
-29,7%
443 093,00
115,1%
Przychody z tytułu prowizji 70 589,00 81 262,00
15,1%
90 490,00
11,4%
90 531,00
0,0%
Wynik na działalności bankowej 105 345,00 128 504,00
22,0%
98 426,00
-23,4%
217 298,00
120,8%
Zysk (strata) brutto 62 974,00 58 692,00
-6,8%
17 757,00
-69,7%
111 089,00
525,6%
Zysk (strata) netto 44 119,00 39 682,00
-10,1%
6 864,00
-82,7%
83 877,00
1 122,0%
Amortyzacja 28 144,00 28 031,00
-0,4%
27 448,00
-2,1%
30 498,00
11,1%
Aktywa 18 478 937,00 19 725 837,00
6,7%
19 675 003,00
-0,3%
23 609 563,00
20,0%
Kapitał własny 2 172 566,00 2 258 382,00
3,9%
1 904 966,00
-15,6%
1 888 660,00
-0,9%
Współczynnik wypłacalności 17,92 16,64
-7,1%
15,89
-4,5%
14,32
-9,9%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 23,37 24,30
3,9%
20,50
-15,6%
20,32
-0,9%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,48 0,43
-10,1%
0,07
-82,7%
0,90
1 118,9%