info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2023.01.29, godz. 09:27
kontakt
BOS
Półroczne nieskonsolidowane
 2019-06-302020-06-302021-06-302022-06-30
Przychody z tytułu odsetek 314 157,00 292 523,00
-6,9%
202 350,00
-30,8%
440 365,00
117,6%
Przychody z tytułu prowizji 39 352,00 37 642,00
-4,3%
41 279,00
9,7%
41 635,00
0,9%
Wynik na działalności bankowej 105 365,00 114 160,00
8,3%
85 701,00
-24,9%
191 153,00
123,0%
Zysk (strata) brutto 62 115,00 52 690,00
-15,2%
14 630,00
-72,2%
106 715,00
629,4%
Zysk (strata) netto 44 397,00 37 505,00
-15,5%
6 426,00
-82,9%
84 445,00
1 214,1%
Amortyzacja 23 368,00 22 805,00
-2,4%
22 355,00
-2,0%
24 515,00
9,7%
Aktywa 18 335 248,00 19 539 293,00
6,6%
19 500 782,00
-0,2%
23 485 011,00
20,4%
Kapitał własny 2 109 251,00 2 256 805,00
7,0%
1 901 764,00
-15,7%
1 887 722,00
-0,7%
Współczynnik wypłacalności 18,03 17,03
-5,5%
16,48
-3,2%
14,16
-14,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 22,69 24,28
7,0%
20,46
-15,7%
20,31
-0,7%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,48 0,40
-15,5%
0,07
-82,9%
0,91
1 217,4%