info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2023.09.26, godz. 07:30
kontakt
BOS
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-09-302022-12-312023-03-312023-06-30
Przychody z tytułu odsetek 329 371,00 428 846,00
30,2%
395 932,00
-7,7%
408 411,00
3,2%
Przychody z tytułu prowizji 20 610,00 20 521,00
-0,4%
20 680,00
0,8%
20 617,00
-0,3%
Wynik na działalności bankowej 55 829,00 18 039,00
-67,7%
47 931,00
165,7%
6 169,00
-87,1%
Zysk (strata) brutto 36 501,00 42 696,00
17,0%
82 674,00
93,6%
-7 560,00
---
Zysk (strata) netto 31 780,00 11 383,00
-64,2%
57 193,00
402,4%
-14 008,00
---
Amortyzacja 12 521,00 13 553,00
8,2%
14 462,00
6,7%
14 965,00
3,5%
Aktywa 22 139 112,00 21 915 238,00
-1,0%
22 133 691,00
1,0%
22 170 021,00
0,2%
Kapitał własny 1 925 049,00 1 961 996,00
1,9%
2 054 551,00
4,7%
2 058 867,00
0,2%
Współczynnik wypłacalności 13,69 15,05
9,9%
15,41
2,4%
16,43
6,6%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 20,71 21,11
1,9%
22,10
4,7%
22,15
0,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,34 0,12
-64,3%
0,62
404,1%
-0,15
---