info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.07.01, godz. 21:30
kontakt
BOS
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-06-302021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody z tytułu odsetek 100 541,00 99 144,00
-1,4%
123 403,00
24,5%
168 737,00
36,7%
Przychody z tytułu prowizji 21 357,00 21 372,00
0,1%
21 052,00
-1,5%
20 944,00
-0,5%
Wynik na działalności bankowej 46 809,00 60 535,00
29,3%
31 325,00
-48,3%
55 167,00
76,1%
Zysk (strata) brutto 8 576,00 28 653,00
234,1%
30 608,00
6,8%
34 452,00
12,6%
Zysk (strata) netto 4 204,00 24 157,00
474,6%
18 131,00
-24,9%
24 099,00
32,9%
Amortyzacja 11 230,00 11 438,00
1,9%
11 670,00
2,0%
12 196,00
4,5%
Aktywa 19 500 782,00 19 341 685,00
-0,8%
20 449 968,00
5,7%
20 223 707,00
-1,1%
Kapitał własny 1 901 764,00 1 917 389,00
0,8%
1 864 289,00
-2,8%
1 847 537,00
-0,9%
Współczynnik wypłacalności 16,48 16,01
-2,9%
14,81
-7,5%
13,99
-5,5%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 20,46 20,63
0,8%
20,06
-2,8%
19,88
-0,9%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,04 0,26
477,8%
0,20
-25,0%
0,26
32,8%