info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.11.30, godz. 11:17
kontakt
BOS
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-12-312022-03-312022-06-302022-09-30
Przychody z tytułu odsetek 123 403,00 168 737,00
36,7%
271 628,00
61,0%
329 371,00
21,3%
Przychody z tytułu prowizji 21 052,00 20 944,00
-0,5%
20 691,00
-1,2%
20 610,00
-0,4%
Wynik na działalności bankowej 31 325,00 55 167,00
76,1%
135 986,00
146,5%
55 829,00
-58,9%
Zysk (strata) brutto 30 608,00 34 452,00
12,6%
72 263,00
109,7%
36 501,00
-49,5%
Zysk (strata) netto 18 131,00 24 099,00
32,9%
60 346,00
150,4%
31 780,00
-47,3%
Amortyzacja 11 670,00 12 196,00
4,5%
12 319,00
1,0%
12 521,00
1,6%
Aktywa 20 449 968,00 20 223 707,00
-1,1%
23 485 011,00
16,1%
22 139 112,00
-5,7%
Kapitał własny 1 864 289,00 1 847 537,00
-0,9%
1 887 722,00
2,2%
1 925 049,00
2,0%
Współczynnik wypłacalności 14,81 13,99
-5,5%
14,16
1,2%
13,69
-3,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 20,06 19,88
-0,9%
20,31
2,2%
20,71
2,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,20 0,26
32,8%
0,65
150,6%
0,34
-47,3%