info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2024.05.19, godz. 03:10
kontakt
MILLENNIUM
Kwartalne skonsolidowane
 2023-06-302023-09-302023-12-312024-03-31
Przychody z tytułu odsetek 2 087 525,00 2 157 147,00
3,3%
2 119 668,00
-1,7%
2 169 427,00
2,3%
Przychody z tytułu prowizji 263 951,00 255 782,00
-3,1%
256 754,00
0,4%
262 422,00
2,2%
Wynik na działalności bankowej 295 379,00 283 448,00
-4,0%
244 755,00
-13,7%
339 502,00
38,7%
Zysk (strata) brutto 241 825,00 280 755,00
16,1%
256 306,00
-8,7%
129 293,00
-49,6%
Zysk (strata) netto 105 772,00 102 700,00
-2,9%
115 099,00
12,1%
128 426,00
11,6%
Amortyzacja 52 925,00 53 238,00
0,6%
52 833,00
-0,8%
54 291,00
2,8%
Aktywa 114 823 623,00 123 909 376,00
7,9%
125 520 004,00
1,3%
132 138 048,00
5,3%
Kapitał własny 6 357 203,00 6 646 374,00
4,5%
6 894 895,00
3,7%
7 082 140,00
2,7%
Współczynnik wypłacalności 14,77 16,64
12,7%
18,06
8,5%
18,01
-0,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 5,24 5,48
4,6%
5,68
3,7%
5,84
2,7%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,09 0,08
-2,3%
0,10
11,8%
0,11
11,6%