info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2024.05.22, godz. 05:02
kontakt
MILLENNIUM
Półroczne skonsolidowane
 2020-06-302021-06-302022-06-302023-06-30
Przychody z tytułu odsetek 1 763 714,00 1 339 896,00
-24,0%
2 551 239,00
90,4%
4 158 958,00
63,0%
Przychody z tytułu prowizji 471 703,00 499 849,00
6,0%
528 405,00
5,7%
524 599,00
-0,7%
Wynik na działalności bankowej 709 742,00 -137 250,00
---
255 808,00
---
892 906,00
249,1%
Zysk (strata) brutto 185 936,00 -348 941,00
---
-3 549,00
---
775 426,00
---
Zysk (strata) netto 71 724,00 -511 648,00
---
-262 601,00
---
357 918,00
---
Amortyzacja 107 213,00 100 675,00
-6,1%
104 227,00
3,5%
105 446,00
1,2%
Aktywa 102 410 398,00 104 107 030,00
1,7%
108 858 216,00
4,6%
114 823 623,00
5,5%
Kapitał własny 9 199 843,00 8 376 310,00
-9,0%
5 778 736,00
-31,0%
6 357 203,00
10,0%
Współczynnik wypłacalności 20,02 18,65
-6,8%
15,19
-18,6%
14,77
-2,8%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 7,58 6,90
-9,0%
4,76
-31,0%
5,24
10,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,06 -0,42
---
-0,22
---
0,30
---