info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.12.10, godz. 10:19
kontakt
MILLENNIUM
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-12-312022-03-312022-06-302022-09-30
Przychody z tytułu odsetek 774 756,00 1 028 471,00
32,7%
1 455 257,00
41,5%
1 796 445,00
23,4%
Przychody z tytułu prowizji 221 455,00 233 308,00
5,4%
229 823,00
-1,5%
212 076,00
-7,7%
Wynik na działalności bankowej -232 172,00 180 505,00
---
80 907,00
-55,2%
-1 038 551,00
---
Zysk (strata) brutto -439 047,00 27 479,00
---
-37 725,00
---
-1 134 506,00
---
Zysk (strata) netto -534 537,00 -97 099,00
---
-159 699,00
---
-995 850,00
---
Amortyzacja 49 033,00 50 069,00
2,1%
51 119,00
2,1%
50 690,00
-0,8%
Aktywa 103 388 069,00 109 333 008,00
5,8%
108 448 457,00
-0,8%
109 726 358,00
1,2%
Kapitał własny 6 632 182,00 6 127 237,00
-7,6%
5 696 279,00
-7,0%
4 722 584,00
-17,1%
Współczynnik wypłacalności 17,17 16,06
-6,5%
0,00
---
0,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 5,47 5,05
-7,6%
4,70
-7,0%
3,89
-17,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,44 -0,08
---
-0,13
---
-0,82
---