info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.08.08, godz. 06:50
kontakt
MILLENNIUM
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-09-302021-12-312022-03-312022-06-30
Przychody z tytułu odsetek 672 017,00 774 756,00
15,3%
1 028 471,00
32,7%
1 455 257,00
41,5%
Przychody z tytułu prowizji 214 420,00 221 455,00
3,3%
233 308,00
5,4%
229 823,00
-1,5%
Wynik na działalności bankowej -143 408,00 -232 172,00
---
180 505,00
---
80 907,00
-55,2%
Zysk (strata) brutto -274 057,00 -439 047,00
---
27 479,00
---
-37 725,00
---
Zysk (strata) netto -332 725,00 -534 537,00
---
-97 099,00
---
-159 699,00
---
Amortyzacja 48 415,00 49 033,00
1,3%
50 069,00
2,1%
51 119,00
2,1%
Aktywa 103 157 347,00 103 388 069,00
0,2%
109 333 008,00
5,8%
108 448 457,00
-0,8%
Kapitał własny 7 818 207,00 6 632 182,00
-15,2%
6 127 237,00
-7,6%
5 696 279,00
-7,0%
Współczynnik wypłacalności 0,00 17,17
---
16,06
-6,5%
0,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 6,44 5,47
-15,2%
5,05
-7,6%
4,70
-7,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,27 -0,44
---
-0,08
---
-0,13
---