info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2024.04.18, godz. 06:18
kontakt
BNPPPL
Roczne nieskonsolidowane
 2020-12-312021-12-312022-12-312023-12-31
Przychody z tytułu odsetek 3 467 101,00 3 305 185,00
-4,7%
6 147 662,00
86,0%
9 441 085,00
53,6%
Przychody z tytułu prowizji 1 098 017,00 1 245 346,00
13,4%
1 353 291,00
8,7%
1 426 873,00
5,4%
Wynik na działalności bankowej 2 092 059,00 1 275 595,00
-39,0%
1 597 727,00
25,3%
2 288 348,00
43,2%
Zysk (strata) brutto 1 110 339,00 621 904,00
-44,0%
788 176,00
26,7%
1 753 175,00
122,4%
Zysk (strata) netto 731 060,00 184 526,00
-74,8%
370 892,00
101,0%
1 007 828,00
171,7%
Amortyzacja 366 159,00 398 319,00
8,8%
411 923,00
3,4%
456 655,00
10,9%
Aktywa 115 668 150,00 126 361 260,00
9,2%
144 700 031,00
14,5%
156 388 399,00
8,1%
Kapitał własny 12 053 538,00 11 392 643,00
-5,5%
11 215 274,00
-1,6%
12 812 709,00
14,2%
Współczynnik wypłacalności 19,46 17,77
-8,7%
16,25
-8,6%
17,28
6,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 81,76 77,23
-5,5%
75,99
-1,6%
86,76
14,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 4,96 1,25
-74,8%
2,51
100,9%
6,82
171,6%