info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2024.04.17, godz. 07:04
kontakt
BNPPPL
Kwartalne skonsolidowane
 2023-06-302023-09-302023-12-31
Przychody z tytułu odsetek 2 441 413,00 2 482 114,00
1,7%
2 557 190,00
3,0%
Przychody z tytułu prowizji 371 876,00 353 198,00
-5,0%
358 916,00
1,6%
Wynik na działalności bankowej 738 521,00 802 423,00
8,7%
30 131,00
-96,2%
Zysk (strata) brutto 668 931,00 659 475,00
-1,4%
-196 726,00
---
Zysk (strata) netto 459 647,00 445 479,00
-3,1%
-380 565,00
---
Amortyzacja 116 370,00 115 918,00
-0,4%
117 279,00
1,2%
Aktywa 150 561 628,00 156 870 541,00
4,2%
161 025 747,00
2,6%
Kapitał własny 12 614 117,00 13 130 934,00
4,1%
12 861 275,00
-2,1%
Współczynnik wypłacalności 16,35 16,33
-0,1%
16,67
2,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 85,42 88,92
4,1%
87,09
-2,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 3,11 3,02
-3,1%
-2,58
---