info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.07.01, godz. 04:38
kontakt
BNPPPL
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-06-302021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody z tytułu odsetek 786 559,00 814 208,00
3,5%
928 657,00
14,1%
1 210 974,00
30,4%
Przychody z tytułu prowizji 293 788,00 302 233,00
2,9%
354 533,00
17,3%
342 188,00
-3,5%
Wynik na działalności bankowej 392 710,00 434 219,00
10,6%
24 485,00
-94,4%
594 909,00
2 329,7%
Zysk (strata) brutto 235 243,00 270 321,00
14,9%
-151 537,00
---
419 964,00
---
Zysk (strata) netto 133 193,00 157 280,00
18,1%
-263 418,00
---
265 959,00
---
Amortyzacja 99 741,00 97 069,00
-2,7%
103 818,00
7,0%
99 264,00
-4,4%
Aktywa 119 690 262,00 122 832 468,00
2,6%
126 361 260,00
2,9%
132 641 790,00
5,0%
Kapitał własny 12 175 729,00 12 209 079,00
0,3%
11 392 643,00
-6,7%
11 265 653,00
-1,1%
Współczynnik wypłacalności 18,95 18,38
-3,0%
17,77
-3,3%
16,47
-7,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 82,54 82,76
0,3%
77,23
-6,7%
76,37
-1,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,90 1,07
18,1%
-1,79
---
1,80
---