info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.11.27, godz. 09:38
kontakt
SANPL
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-12-312022-03-312022-06-302022-09-30
Przychody z tytułu odsetek 1 408 629,00 1 970 497,00
39,9%
2 892 715,00
46,8%
1 962 975,00
-32,1%
Przychody z tytułu prowizji 638 735,00 673 185,00
5,4%
666 377,00
-1,0%
692 845,00
4,0%
Wynik na działalności bankowej 1 848 560,00 1 420 457,00
-23,2%
1 461 131,00
2,9%
763 864,00
-47,7%
Zysk (strata) brutto 333 654,00 1 125 101,00
237,2%
995 004,00
-11,6%
332 662,00
-66,6%
Zysk (strata) netto 143 095,00 798 214,00
457,8%
677 996,00
-15,1%
173 807,00
-74,4%
Amortyzacja 122 688,00 114 130,00
-7,0%
112 666,00
-1,3%
111 189,00
-1,3%
Aktywa 218 184 874,00 223 847 442,00
2,6%
224 845 474,00
0,4%
240 644 590,00
7,0%
Kapitał własny 23 827 352,00 23 435 944,00
-1,6%
24 991 574,00
6,6%
25 209 276,00
0,9%
Współczynnik wypłacalności 20,99 20,22
-3,7%
21,75
7,6%
21,28
-2,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 233,17 229,34
-1,6%
244,56
6,6%
246,69
0,9%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 1,40 7,81
457,9%
6,64
-15,1%
1,70
-74,4%