info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.08.08, godz. 21:19
kontakt
SANPL
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-09-302021-12-312022-03-312022-06-30
Przychody z tytułu odsetek 1 126 557,00 1 406 636,00
24,9%
1 970 497,00
40,1%
2 892 715,00
46,8%
Przychody z tytułu prowizji 616 858,00 638 735,00
3,5%
673 185,00
5,4%
666 377,00
-1,0%
Wynik na działalności bankowej 984 077,00 1 168 417,00
18,7%
1 420 457,00
21,6%
1 461 131,00
2,9%
Zysk (strata) brutto 584 184,00 333 654,00
-42,9%
1 125 101,00
237,2%
995 004,00
-11,6%
Zysk (strata) netto 425 698,00 143 095,00
-66,4%
798 214,00
457,8%
677 996,00
-15,1%
Amortyzacja 126 202,00 122 688,00
-2,8%
114 130,00
-7,0%
112 666,00
-1,3%
Aktywa 205 929 832,00 218 184 874,00
6,0%
223 847 442,00
2,6%
224 845 474,00
0,4%
Kapitał własny 25 552 690,00 23 827 352,00
-6,8%
23 435 944,00
-1,6%
24 991 574,00
6,6%
Współczynnik wypłacalności 23,45 20,99
-10,5%
20,22
-3,7%
21,75
7,6%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 250,05 233,17
-6,8%
229,34
-1,6%
244,56
6,6%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 4,17 1,40
-66,4%
7,81
457,9%
6,64
-15,1%