info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2024.07.23, godz. 22:42
kontakt
PEKAO
Roczne skonsolidowane
 2020-12-312021-12-312022-12-312023-12-31
Przychody z tytułu odsetek 5 849 359,00 5 870 356,00
0,4%
11 111 000,00
89,3%
18 085 000,00
62,8%
Przychody z tytułu prowizji 2 905 266,00 3 229 997,00
11,2%
3 439 000,00
6,5%
3 590 000,00
4,4%
Wynik na działalności bankowej 4 087 212,00 4 536 675,00
11,0%
6 291 000,00
38,7%
10 455 000,00
66,2%
Zysk (strata) brutto 1 725 015,00 3 001 620,00
74,0%
2 882 000,00
-4,0%
8 480 000,00
194,2%
Zysk (strata) netto 1 101 712,00 2 174 897,00
97,4%
1 717 000,00
-21,1%
6 578 000,00
283,1%
Amortyzacja 538 951,00 648 218,00
20,3%
616 000,00
-5,0%
634 000,00
2,9%
Aktywa 233 217 182,00 250 566 605,00
7,4%
281 139 000,00
12,2%
305 723 000,00
8,7%
Kapitał własny 25 483 628,00 23 851 429,00
-6,4%
22 763 000,00
-4,6%
30 329 000,00
33,2%
Współczynnik wypłacalności 19,20 17,70
-7,8%
17,80
0,6%
16,80
-5,6%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 97,09 90,87
-6,4%
86,73
-4,6%
115,55
33,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 4,20 8,29
97,4%
6,54
-21,0%
25,06
283,1%