info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2024.07.13, godz. 03:07
kontakt
PEKAO
Roczne nieskonsolidowane
 2020-12-312021-12-312022-12-312023-12-31
Przychody z tytułu odsetek 5 576 227,00 5 551 206,00
-0,4%
10 519 000,00
89,5%
17 127 000,00
62,8%
Przychody z tytułu prowizji 2 519 607,00 2 835 041,00
12,5%
3 116 000,00
9,9%
3 196 000,00
2,6%
Wynik na działalności bankowej 4 227 525,00 3 867 825,00
-8,5%
5 622 000,00
45,4%
9 675 000,00
72,1%
Zysk (strata) brutto 1 697 220,00 2 995 168,00
76,5%
3 012 000,00
0,6%
8 559 000,00
184,2%
Zysk (strata) netto 1 126 424,00 2 236 829,00
98,6%
1 898 000,00
-15,1%
6 718 000,00
254,0%
Amortyzacja 496 033,00 603 964,00
21,8%
571 000,00
-5,5%
584 000,00
2,3%
Aktywa 222 380 996,00 241 275 213,00
8,5%
271 705 000,00
12,6%
294 477 000,00
8,4%
Kapitał własny 24 647 371,00 23 099 821,00
-6,3%
22 189 000,00
-3,9%
29 895 000,00
34,7%
Współczynnik wypłacalności 21,30 19,60
-8,0%
19,90
1,5%
19,40
-2,5%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 93,90 88,01
-6,3%
84,54
-3,9%
113,90
34,7%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 4,29 8,52
98,6%
7,23
-15,1%
25,60
254,0%