info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2024.07.14, godz. 19:26
kontakt
PEKAO
Kwartalne skonsolidowane
 2023-09-302023-12-312024-03-31
Przychody z tytułu odsetek 4 651 473,00 4 604 743,00
-1,0%
4 549 000,00
-1,2%
Przychody z tytułu prowizji 912 791,00 936 006,00
2,5%
870 000,00
-7,1%
Wynik na działalności bankowej 2 670 697,00 2 757 826,00
3,3%
2 403 000,00
-12,9%
Zysk (strata) brutto 2 213 807,00 2 210 050,00
-0,2%
1 956 000,00
-11,5%
Zysk (strata) netto 1 715 626,00 1 722 652,00
0,4%
1 514 000,00
-12,1%
Amortyzacja 152 808,00 167 232,00
9,4%
160 000,00
-4,3%
Aktywa 309 934 759,00 305 723 000,00
-1,4%
317 369 000,00
3,8%
Kapitał własny 28 323 666,00 30 329 000,00
7,1%
31 670 000,00
4,4%
Współczynnik wypłacalności 17,30 16,80
-2,9%
0,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 107,91 115,55
7,1%
120,66
4,4%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 6,54 6,56
0,4%
5,77
-12,1%