info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2024.07.18, godz. 19:35
kontakt
PEKAO
Półroczne skonsolidowane
 2021-06-302022-06-302023-06-30
Przychody z tytułu odsetek 2 769 689,00 5 312 641,00
91,8%
8 828 784,00
66,2%
Przychody z tytułu prowizji 1 537 586,00 1 703 165,00
10,8%
1 741 203,00
2,2%
Wynik na działalności bankowej 1 939 695,00 3 285 704,00
69,4%
5 026 477,00
53,0%
Zysk (strata) brutto 1 196 579,00 2 003 874,00
67,5%
4 056 143,00
102,4%
Zysk (strata) netto 850 428,00 1 375 090,00
61,7%
3 139 722,00
128,3%
Amortyzacja 317 603,00 317 101,00
-0,2%
313 960,00
-1,0%
Aktywa 243 093 053,00 277 567 994,00
14,2%
287 921 312,00
3,7%
Kapitał własny 25 553 480,00 21 505 404,00
-15,8%
25 954 446,00
20,7%
Współczynnik wypłacalności 18,10 16,60
-8,3%
17,10
3,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 97,36 81,94
-15,8%
98,88
20,7%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 3,24 5,24
61,7%
11,96
128,3%