info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2024.07.14, godz. 16:52
kontakt
PEKAO
Półroczne nieskonsolidowane
 2021-06-302022-06-302023-06-30
Przychody z tytułu odsetek 2 616 694,00 5 038 541,00
92,6%
8 379 031,00
66,3%
Przychody z tytułu prowizji 1 342 499,00 1 546 020,00
15,2%
1 558 256,00
0,8%
Wynik na działalności bankowej 1 708 656,00 3 054 208,00
78,7%
4 820 174,00
57,8%
Zysk (strata) brutto 1 205 400,00 2 051 765,00
70,2%
4 118 519,00
100,7%
Zysk (strata) netto 891 073,00 1 460 512,00
63,9%
3 235 021,00
121,5%
Amortyzacja 295 442,00 294 990,00
-0,2%
290 882,00
-1,4%
Aktywa 233 282 219,00 268 658 724,00
15,2%
276 607 680,00
3,0%
Kapitał własny 24 758 331,00 20 837 606,00
-15,8%
25 466 957,00
22,2%
Współczynnik wypłacalności 20,30 18,40
-9,4%
19,50
6,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 94,33 79,39
-15,8%
97,03
22,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 3,40 5,56
63,9%
12,32
121,5%