info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.12.02, godz. 20:31
kontakt
PEKAO
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-12-312022-03-312022-06-302022-09-30
Przychody z tytułu odsetek 1 585 199,00 2 133 985,00
34,6%
2 904 262,00
36,1%
1 264 710,00
-56,5%
Przychody z tytułu prowizji 757 986,00 755 801,00
-0,3%
790 219,00
4,6%
790 904,00
0,1%
Wynik na działalności bankowej 1 947 189,00 1 286 169,00
-33,9%
1 768 039,00
37,5%
-197 324,00
---
Zysk (strata) brutto 1 039 222,00 1 141 686,00
9,9%
910 079,00
-20,3%
-555 989,00
---
Zysk (strata) netto 794 221,00 831 854,00
4,7%
628 658,00
-24,4%
-519 185,00
---
Amortyzacja 156 037,00 166 070,00
6,4%
128 920,00
-22,4%
149 294,00
15,8%
Aktywa 241 275 213,00 262 815 558,00
8,9%
268 658 724,00
2,2%
268 880 228,00
0,1%
Kapitał własny 23 099 821,00 22 649 612,00
-1,9%
20 837 606,00
-8,0%
20 296 519,00
-2,6%
Współczynnik wypłacalności 18,80 18,80
0,0%
18,40
-2,1%
18,80
2,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 88,01 86,29
-1,9%
79,39
-8,0%
77,33
-2,6%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 3,03 3,17
4,7%
2,40
-24,4%
-1,98
---