info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.12.06, godz. 12:29
kontakt
PEKAO
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-12-312021-03-312021-06-302021-09-30
Przychody z tytułu odsetek 1 206 979,00 1 330 842,00
10,3%
1 285 852,00
-3,4%
1 349 313,00
4,9%
Przychody z tytułu prowizji 685 563,00 638 810,00
-6,8%
703 689,00
10,2%
734 556,00
4,4%
Wynik na działalności bankowej 1 116 628,00 664 498,00
-40,5%
1 382 946,00
108,1%
1 102 752,00
-20,3%
Zysk (strata) brutto 347 777,00 302 381,00
-13,1%
903 019,00
198,6%
750 546,00
-16,9%
Zysk (strata) netto 194 584,00 166 947,00
-14,2%
724 126,00
333,7%
551 535,00
-23,8%
Amortyzacja 129 991,00 146 058,00
12,4%
149 384,00
2,3%
152 485,00
2,1%
Aktywa 222 380 996,00 237 626 617,00
6,9%
233 282 219,00
-1,8%
236 535 652,00
1,4%
Kapitał własny 24 647 371,00 24 376 880,00
-1,1%
24 758 331,00
1,6%
24 120 097,00
-2,6%
Współczynnik wypłacalności 20,80 20,50
-1,4%
20,30
-1,0%
19,50
-3,9%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 93,90 92,88
-1,1%
94,33
1,6%
91,90
-2,6%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,74 0,64
-14,2%
2,76
333,8%
2,10
-23,8%