info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.08.15, godz. 09:33
kontakt
HANDLOWY
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody z tytułu odsetek 177 041,00 274 655,00
55,1%
474 943,00
72,9%
Przychody z tytułu prowizji 168 137,00 178 869,00
6,4%
162 649,00
-9,1%
Wynik na działalności bankowej 184 296,00 306 413,00
66,3%
418 917,00
36,7%
Zysk (strata) brutto 121 305,00 196 700,00
62,2%
363 539,00
84,8%
Zysk (strata) netto 91 465,00 153 317,00
67,6%
278 689,00
81,8%
Amortyzacja 0,00 110 996,00
---
0,00
---
Aktywa 60 169 423,00 61 681 601,00
2,5%
68 869 854,00
11,7%
Kapitał własny 7 459 450,00 7 316 040,00
-1,9%
7 308 738,00
-0,1%
Współczynnik wypłacalności 18,70 19,80
5,9%
17,50
-11,6%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 57,09 55,99
-1,9%
55,94
-0,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,70 1,17
67,6%
2,13
81,8%