info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2023.06.03, godz. 10:41
kontakt
HANDLOWY
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-06-302022-09-302022-12-312023-03-31
Przychody z tytułu odsetek 783 947,00 923 126,00
17,8%
1 149 257,00
24,5%
1 115 086,00
-3,0%
Przychody z tytułu prowizji 167 525,00 162 522,00
-3,0%
169 785,00
4,5%
168 082,00
-1,0%
Wynik na działalności bankowej 776 633,00 467 697,00
-39,8%
721 090,00
54,2%
826 163,00
14,6%
Zysk (strata) brutto 670 547,00 365 266,00
-45,5%
617 443,00
69,0%
766 837,00
24,2%
Zysk (strata) netto 527 691,00 284 835,00
-46,0%
478 095,00
67,8%
602 427,00
26,0%
Amortyzacja 51 832,00 0,00
---
102 557,00
---
0,00
---
Aktywa 69 204 768,00 72 329 125,00
4,5%
69 892 966,00
-3,4%
71 271 056,00
2,0%
Kapitał własny 6 811 632,00 7 203 209,00
5,7%
7 899 604,00
9,7%
8 725 910,00
10,5%
Współczynnik wypłacalności 0,00 17,40
---
17,30
-0,6%
17,60
1,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 52,13 55,13
5,7%
60,46
9,7%
66,78
10,5%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 4,04 2,18
-46,0%
3,66
67,8%
4,61
26,0%