info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2024.02.23, godz. 18:46
kontakt
HANDLOWY
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-03-312023-06-302023-09-30
Przychody z tytułu odsetek 1 115 086,00 1 155 616,00
3,6%
1 091 617,00
-5,5%
Przychody z tytułu prowizji 168 082,00 166 989,00
-0,7%
167 963,00
0,6%
Wynik na działalności bankowej 826 163,00 826 367,00
0,0%
811 755,00
-1,8%
Zysk (strata) brutto 766 837,00 773 207,00
0,8%
747 887,00
-3,3%
Zysk (strata) netto 602 427,00 613 746,00
1,9%
590 606,00
-3,8%
Amortyzacja 0,00 54 106,00
---
0,00
---
Aktywa 71 271 056,00 71 674 338,00
0,6%
72 468 142,00
1,1%
Kapitał własny 8 725 910,00 8 296 014,00
-4,9%
8 958 759,00
8,0%
Współczynnik wypłacalności 17,60 0,00
---
22,70
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 66,78 63,49
-4,9%
68,57
8,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 4,61 4,70
1,9%
4,52
-3,8%