info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2023.03.29, godz. 16:06
kontakt
TRITON
Półroczne skonsolidowane
 2019-06-302020-06-302021-06-302022-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 8 492,00 15 879,00
87,0%
7 217,00
-54,6%
15 646,00
116,8%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -976,00 -655,00
---
-1 503,00
---
576,00
---
Zysk (strata) brutto -1 023,00 -734,00
---
-1 535,00
---
513,00
---
Zysk (strata) netto -1 162,00 -747,00
---
-1 578,00
---
326,00
---
Amortyzacja 188,00 199,00
5,9%
199,00
0,0%
862,00
333,2%
Aktywa 93 326,00 102 512,00
9,8%
117 680,00
14,8%
104 292,00
-11,4%
Kapitał własny 87 768,00 86 347,00
-1,6%
82 650,00
-4,3%
85 574,00
3,5%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 13,79 13,57
-1,6%
12,99
-4,3%
13,44
3,5%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,18 -0,12
---
-0,25
---
0,05
---