info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2023.03.26, godz. 23:46
kontakt
TRITON
Półroczne nieskonsolidowane
 2019-06-302020-06-302021-06-302022-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 4 392,00 260,00
-94,1%
2 476,00
852,3%
7 312,00
195,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -636,00 -1 282,00
---
-697,00
---
905,00
---
Zysk (strata) brutto 409,00 -1 276,00
---
345,00
---
1 011,00
193,0%
Zysk (strata) netto 333,00 -1 267,00
---
345,00
---
1 001,00
190,1%
Amortyzacja 65,00 66,00
1,5%
64,00
-3,0%
165,00
157,8%
Aktywa 87 214,00 85 378,00
-2,1%
85 090,00
-0,3%
86 563,00
1,7%
Kapitał własny 86 231,00 83 362,00
-3,3%
82 012,00
-1,6%
84 578,00
3,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 13,55 13,10
-3,3%
12,89
-1,6%
13,29
3,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,05 -0,20
---
0,05
---
0,16
190,7%