info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.06.29, godz. 03:03
kontakt
TRITON
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-06-302021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 2 316,00 204,00
-91,2%
220,00
7,8%
249,00
13,2%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -37,00 -408,00
---
-679,00
---
-698,00
---
Zysk (strata) brutto 1 006,00 -415,00
---
1 967,00
---
-664,00
---
Zysk (strata) netto 1 001,00 -418,00
---
1 983,00
---
-676,00
---
Amortyzacja 31,00 80,00
158,1%
79,00
-1,2%
82,00
3,8%
Aktywa 85 090,00 84 489,00
-0,7%
87 601,00
3,7%
87 392,00
-0,2%
Kapitał własny 82 012,00 81 594,00
-0,5%
83 577,00
2,4%
82 901,00
-0,8%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 12,89 12,82
-0,5%
13,13
2,4%
13,02
-0,8%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,16 -0,07
---
0,31
---
-0,11
---