info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.07.04, godz. 17:36
kontakt
APATOR
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 75 557,00
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -4 398,00
Zysk (strata) brutto 26 910,00
Zysk (strata) netto 26 671,00
Amortyzacja 4 625,00
Aktywa 549 751,00
Kapitał własny 373 531,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 11,39
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,81