info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2024.05.27, godz. 02:07
kontakt
WAWEL
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-06-302023-09-302023-12-312024-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 130 393,00 157 656,00
20,9%
218 252,00
38,4%
167 928,00
-23,1%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 7 954,00 19 704,00
147,7%
31 987,00
62,3%
22 464,00
-29,8%
Zysk (strata) brutto 11 721,00 22 267,00
90,0%
34 496,00
54,9%
24 129,00
-30,1%
Zysk (strata) netto 9 405,00 17 846,00
89,8%
28 819,00
61,5%
19 341,00
-32,9%
Amortyzacja 7 032,00 7 056,00
0,3%
7 128,00
1,0%
7 056,00
-1,0%
Aktywa 746 206,00 769 142,00
3,1%
811 339,00
5,5%
845 278,00
4,2%
Kapitał własny 652 164,00 670 010,00
2,7%
697 843,00
4,2%
717 184,00
2,8%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 434,85 446,75
2,7%
465,30
4,2%
478,20
2,8%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 6,27 11,90
89,7%
19,22
61,5%
12,90
-32,9%