info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2023.03.31, godz. 07:47
kontakt
LENTEX
Półroczne nieskonsolidowane
 2019-06-302020-06-302021-06-302022-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 88 802,00 99 728,00
12,3%
76 169,00
-23,6%
100 356,00
31,8%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 9 880,00 18 777,00
90,1%
17 258,00
-8,1%
8 040,00
-53,4%
Zysk (strata) brutto 17 747,00 36 512,00
105,7%
18 553,00
-49,2%
6 684,00
-64,0%
Zysk (strata) netto 15 864,00 31 571,00
99,0%
19 430,00
-38,5%
7 897,00
-59,4%
Amortyzacja 4 159,00 4 113,00
-1,1%
4 199,00
2,1%
4 370,00
4,1%
Aktywa 291 512,00 298 749,00
2,5%
321 588,00
7,6%
331 944,00
3,2%
Kapitał własny 218 321,00 210 122,00
-3,8%
220 934,00
5,1%
208 724,00
-5,5%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 4,47 4,30
-3,7%
4,76
10,7%
4,50
-5,5%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,32 0,65
98,8%
0,42
-35,1%
0,17
-59,4%