info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2024.04.22, godz. 19:14
kontakt
PROCHEM
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-06-302023-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 103 192,00 51 233,00
-50,4%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -17 476,00 879,00
---
Zysk (strata) brutto -12 828,00 -137,00
---
Zysk (strata) netto -9 457,00 21,00
---
Amortyzacja 874,00 867,00
-0,8%
Aktywa 146 521,00 134 141,00
-8,4%
Kapitał własny 48 870,00 48 891,00
0,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 20,75 24,38
17,5%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -4,02 0,01
---