info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.01.20, godz. 18:23
kontakt
BIOCELTIX
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-06-302021-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 65,00 0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -1 372,00 -848,00
---
Zysk (strata) brutto -1 378,00 -879,00
---
Zysk (strata) netto -1 273,00 -955,00
---
Amortyzacja 87,00 87,00
0,0%
Aktywa 11 158,00 9 676,00
-13,3%
Kapitał własny 8 474,00 7 452,00
-12,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 2,58 2,27
-12,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,39 -0,29
---