info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.11.28, godz. 00:35
kontakt
NORTCOAST
Roczne nieskonsolidowane
 2016-12-312017-12-312018-12-312019-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 104 933,00 121 119,00
15,4%
140 256,00
15,8%
168 845,00
20,4%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 2 199,00 6 944,00
215,8%
9 623,00
38,6%
12 059,00
25,3%
Zysk (strata) brutto 200,00 7 432,00
3 616,0%
1 394,00
-81,2%
13 213,00
847,8%
Zysk (strata) netto 54,00 6 023,00
11 053,7%
-450,00
---
10 558,00
---
Amortyzacja 1 070,00 1 045,00
-2,3%
895,00
-14,4%
881,00
-1,6%
Aktywa 86 300,00 85 985,00
-0,4%
76 213,00
-11,4%
98 442,00
29,2%
Kapitał własny 50 544,00 56 567,00
11,9%
55 477,00
-1,9%
65 395,00
17,9%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 15,80 17,68
11,9%
17,34
-1,9%
20,44
17,9%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,02 1,88
10 970,6%
-0,14
---
3,30
---