info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.10.26, godz. 16:56
kontakt
NORTCOAST
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-12-312020-03-312020-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 44 918,00 43 325,00
-3,5%
42 950,00
-0,9%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 4 033,00 2 866,00
-28,9%
2 673,00
-6,7%
Zysk (strata) brutto 4 724,00 2 164,00
-54,2%
11 069,00
411,5%
Zysk (strata) netto 3 721,00 1 767,00
-52,5%
10 432,00
490,4%
Amortyzacja 212,00 243,00
14,6%
268,00
10,3%
Aktywa 98 442,00 99 439,00
1,0%
106 857,00
7,5%
Kapitał własny 65 395,00 67 162,00
2,7%
77 680,00
15,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 20,44 20,99
2,7%
24,28
15,7%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 1,16 0,55
-52,5%
3,26
490,6%