info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.03.28, godz. 09:37
kontakt
NORTCOAST
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-03-312019-06-302019-09-302019-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 34 632,00 44 731,00
29,2%
44 564,00
-0,4%
44 918,00
0,8%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 2 509,00 2 858,00
13,9%
2 659,00
-7,0%
4 033,00
51,7%
Zysk (strata) brutto 2 605,00 3 482,00
33,7%
2 403,00
-31,0%
4 724,00
96,6%
Zysk (strata) netto 2 069,00 2 867,00
38,6%
1 902,00
-33,7%
3 721,00
95,6%
Amortyzacja 214,00 211,00
-1,4%
244,00
15,6%
212,00
-13,1%
Aktywa 79 201,00 97 418,00
23,0%
93 522,00
-4,0%
98 442,00
5,3%
Kapitał własny 57 546,00 60 412,00
5,0%
62 314,00
3,1%
65 395,00
4,9%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 17,98 18,88
5,0%
19,47
3,1%
20,44
4,9%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,65 0,90
38,5%
0,59
-33,7%
1,16
95,8%