info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.11.25, godz. 09:35
kontakt
EFEKT
Kwartalne skonsolidowane
 2019-12-312020-03-312020-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 9 172,00 7 972,00
-13,1%
7 114,00
-10,8%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 27 648,00 503,00
-98,2%
3 496,00
595,0%
Zysk (strata) brutto 27 559,00 261,00
-99,1%
2 481,00
850,6%
Zysk (strata) netto 23 973,00 -87,00
---
2 133,00
---
Amortyzacja 899,00 158,00
-82,4%
163,00
3,2%
Aktywa 138 555,00 139 620,00
0,8%
147 655,00
5,8%
Kapitał własny 72 729,00 72 642,00
-0,1%
78 095,00
7,5%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 43,68 43,62
-0,1%
15,62
-64,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 14,40 -0,05
---
0,43
---