info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.08.05, godz. 22:02
kontakt
EFEKT
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 7 953,00
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 710,00
Zysk (strata) brutto 712,00
Zysk (strata) netto 584,00
Amortyzacja 200,00
Aktywa 77 440,00
Kapitał własny 67 559,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 40,57
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,35