info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.03.28, godz. 09:41
kontakt
06MAGNA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-03-312019-06-302019-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 91,00 100,00
9,9%
125,00
25,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -119,00 659,00
---
-125,00
---
Zysk (strata) brutto -350,00 535,00
---
-239,00
---
Zysk (strata) netto -284,00 434,00
---
-199,00
---
Amortyzacja 45,00 61,00
35,6%
48,00
-21,3%
Aktywa 19 141,00 19 064,00
-0,4%
19 216,00
0,8%
Kapitał własny 16 517,00 16 953,00
2,6%
16 754,00
-1,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,19 1,22
2,7%
1,20
-1,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,02 0,03
---
-0,01
---