info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.01.18, godz. 11:43
kontakt
06MAGNA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-03-312020-06-302020-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 90,00 138,00
53,3%
198,00
43,5%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 389,00 -182,00
---
1,00
---
Zysk (strata) brutto 3 298,00 -285,00
---
-98,00
---
Zysk (strata) netto 2 388,00 43,00
-98,2%
-130,00
---
Amortyzacja 46,00 51,00
10,9%
46,00
-9,8%
Aktywa 21 667,00 21 503,00
-0,8%
21 567,00
0,3%
Kapitał własny 19 416,00 19 406,00
-0,1%
19 181,00
-1,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,40 1,39
-0,1%
1,38
-1,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,17 0,00
-98,3%
-0,01
---