info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.04.17, godz. 09:56
kontakt
06MAGNA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-06-302020-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 138,00 198,00
43,5%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -182,00 1,00
---
Zysk (strata) brutto -285,00 -98,00
---
Zysk (strata) netto 43,00 -130,00
---
Amortyzacja 51,00 46,00
-9,8%
Aktywa 21 503,00 21 567,00
0,3%
Kapitał własny 19 406,00 19 181,00
-1,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,39 1,38
-1,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 -0,01
---