info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.08.02, godz. 00:50
kontakt
06MAGNA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-09-302020-12-312021-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 198,00 94,00
-52,5%
133,00
41,5%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1,00 -195,00
---
-437,00
---
Zysk (strata) brutto -98,00 559,00
---
-415,00
---
Zysk (strata) netto -130,00 -149,00
---
-512,00
---
Amortyzacja 46,00 46,00
0,0%
54,00
17,4%
Aktywa 21 567,00 21 636,00
0,3%
21 719,00
0,4%
Kapitał własny 19 181,00 19 032,00
-0,8%
18 520,00
-2,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,38 1,37
-0,8%
1,33
-2,7%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,01 -0,01
---
-0,04
---