info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.09.22, godz. 22:28
kontakt
ECHO
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-09-302019-12-312020-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 95 728,00 120 581,00
26,0%
91 808,00
-23,9%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -5 371,00 15 550,00
---
52 104,00
235,1%
Zysk (strata) brutto 5 495,00 -14 950,00
---
43 174,00
---
Zysk (strata) netto 2 533,00 -18 127,00
---
46 542,00
---
Amortyzacja 1 982,00 1 986,00
0,2%
2 159,00
8,7%
Aktywa 2 804 958,00 2 934 856,00
4,6%
3 019 699,00
2,9%
Kapitał własny 1 279 108,00 1 260 981,00
-1,4%
1 307 523,00
3,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 3,10 3,06
-1,4%
3,17
3,7%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,01 -0,04
---
0,11
---