info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.11.27, godz. 07:19
kontakt
MOBRUK
Roczne nieskonsolidowane
 2017-12-312018-12-312019-12-312020-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 54 119,00 81 840,00
51,2%
117 685,00
43,8%
156 425,00
32,9%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 8 770,00 25 182,00
187,1%
47 867,00
90,1%
85 088,00
77,8%
Zysk (strata) brutto 7 004,00 23 906,00
241,3%
48 453,00
102,7%
86 859,00
79,3%
Zysk (strata) netto 5 675,00 19 366,00
241,3%
39 404,00
103,5%
70 796,00
79,7%
Amortyzacja 8 248,00 7 965,00
-3,4%
5 726,00
-28,1%
5 560,00
-2,9%
Aktywa 160 390,00 164 573,00
2,6%
182 599,00
11,0%
193 562,00
6,0%
Kapitał własny 86 794,00 104 169,00
20,0%
126 352,00
21,3%
148 806,00
17,8%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 24,03 28,84
20,0%
35,36
22,6%
42,36
19,8%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 1,57 5,36
241,3%
11,03
105,7%
20,15
82,7%