info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.04.05, godz. 18:51
kontakt
PULAWY
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-06-302019-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 782 176,00 667 244,00
-14,7%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 123 364,00 51 196,00
-58,5%
Zysk (strata) brutto 83 223,00 52 886,00
-36,5%
Zysk (strata) netto 60 200,00 41 787,00
-30,6%
Amortyzacja 56 746,00 56 497,00
-0,4%
Aktywa 4 598 699,00 4 589 048,00
-0,2%
Kapitał własny 3 394 547,00 3 436 334,00
1,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 177,59 179,77
1,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 3,15 2,19
-30,6%