info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.06.26, godz. 19:44
kontakt
CONSOLE
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-06-302021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 904,00 1 031,00
14,0%
923,00
-10,5%
734,00
-20,5%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 159,00 -112,00
---
-171,00
---
12,00
---
Zysk (strata) brutto 158,00 -113,00
---
-172,00
---
10,00
---
Zysk (strata) netto 150,00 -133,00
---
-144,00
---
-1,00
---
Amortyzacja 8,00 12,00
50,0%
13,00
8,3%
12,00
-7,7%
Aktywa 2 339,00 2 343,00
0,2%
2 097,00
-10,5%
2 072,00
-1,2%
Kapitał własny 2 152,00 2 019,00
-6,2%
1 770,00
-12,3%
1 858,00
5,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 2,15 2,02
-6,2%
1,77
-12,3%
1,86
5,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,15 -0,13
---
-0,14
---
-0,00
---