info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.10.25, godz. 17:58
kontakt
ONDE
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-12-312021-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 356 761,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 0,00 32 241,00
---
Zysk (strata) brutto 0,00 32 327,00
---
Zysk (strata) netto 0,00 27 945,00
---
Amortyzacja 0,00 1 597,00
---
Aktywa 370 558,00 524 837,00
41,6%
Kapitał własny 84 842,00 97 165,00
14,5%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,54 1,77
14,5%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 0,51
---