info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.11.29, godz. 18:30
kontakt
LMGAMES
Półroczne nieskonsolidowane
 2020-06-302021-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 923,00 2 758,00
198,8%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -104,00 -4,00
---
Zysk (strata) brutto -123,00 -10,00
---
Zysk (strata) netto -114,00 -10,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
Aktywa 3 324,00 7 175,00
115,9%
Kapitał własny 1 975,00 6 568,00
232,6%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,36 4,51
232,6%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,08 -0,01
---