info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.11.28, godz. 04:39
kontakt
CAPTORTX
Roczne nieskonsolidowane
 2019-12-312020-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -7 824,00 -12 212,00
---
Zysk (strata) brutto -8 274,00 -12 689,00
---
Zysk (strata) netto -8 274,00 -12 689,00
---
Amortyzacja 4 458,00 6 602,00
48,1%
Aktywa 25 309,00 25 804,00
2,0%
Kapitał własny 4 324,00 -959,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,33 -0,29
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -2,54 -3,90
---