info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.12.02, godz. 12:08
kontakt
ATOMJELLY
Półroczne nieskonsolidowane
 2020-06-302021-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 262,00 227,00
-13,4%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -75,00 -147,00
---
Zysk (strata) brutto -75,00 -145,00
---
Zysk (strata) netto -75,00 -145,00
---
Amortyzacja 13,00 19,00
46,2%
Aktywa 2 641,00 2 443,00
-7,5%
Kapitał własny 2 625,00 2 435,00
-7,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,02 0,94
-7,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,03 -0,06
---