info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2024.04.18, godz. 19:32
kontakt
IMAGEPWR
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-06-302023-09-302023-09-302023-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 371,00 811,00
118,6%
811,00
0,0%
-817,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -96,00 384,00
---
384,00
0,0%
-1 132,00
---
Zysk (strata) brutto -96,00 275,00
---
275,00
0,0%
-1 334,00
---
Zysk (strata) netto -96,00 275,00
---
275,00
0,0%
-1 353,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
5,00
---
Aktywa 4 475,00 4 692,00
4,8%
4 692,00
0,0%
3 520,00
-25,0%
Kapitał własny 1 965,00 2 264,00
15,2%
2 264,00
0,0%
661,00
-70,8%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,26 1,46
15,3%
1,46
0,0%
0,42
-70,9%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,06 0,18
---
0,18
0,0%
-0,87
---