info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.10.25, godz. 19:29
kontakt
DADELO
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-12-312021-03-312021-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 12 997,00
---
30 196,00
132,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 0,00 749,00
---
4 326,00
477,6%
Zysk (strata) brutto 0,00 1 000,00
---
4 298,00
329,8%
Zysk (strata) netto 0,00 810,00
---
3 432,00
323,7%
Amortyzacja 0,00 267,00
---
446,00
67,0%
Aktywa 25 317,00 105 183,00
315,5%
104 588,00
-0,6%
Kapitał własny 16 836,00 95 733,00
468,6%
99 165,00
3,6%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,47 8,35
468,7%
8,65
3,6%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 0,07
---
0,30
321,1%