info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.10.20, godz. 06:53
kontakt
UNILABGAM
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-03-312021-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 422,00 234,00
-44,5%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 158,00 -186,00
---
Zysk (strata) brutto 144,00 -200,00
---
Zysk (strata) netto 114,00 -162,00
---
Amortyzacja 78,00 78,00
0,0%
Aktywa 7 337,00 7 179,00
-2,2%
Kapitał własny 3 199,00 3 036,00
-5,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) - -
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) - -
---